SKAKANKA to pierwszy w Olkuszu profesjonalny ośrodek gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Działa od października 2011 roku, mieści się w budynku Marlibo-Medica przy ul. Pakuska 64. Założycielem i prowadzącym zajęcia jest mgr rehabilitacji ruchowej - Rydzard Majewski.

    Obecny tryb życia nie sprzyja aktywności ruchowej. Problem ten dotyczy również dzieci. Noszenie ciężkich plecaków, wiele godzin spędzonych w szkole na niewygodnych stołkach oraz wiele godzin spędzonych w domu przy odrabianiu lekcji, przed telewizorem, czy ekranem monitora (zwykle w niedbałej pozycji) powoduje, że większość dzieci ma problem z prawidłową postawą.

    W literaturze fachowej można znaleźć wyniki badań, które podają, że nawet 80% dzieci ma wadę postawy. Jest to duży problem, a pogłębia go również ogólna niechęć młodych ludzi do uprawiania sportów i aktywności ruchowej.

    Idea powstania ośrodka zrodziła się przede wszystkim z zapotrzebowania. W trakcie przeszło 25 lat mojej pracy zawodowej odbyłem wiele rozmów z rodzicami, którzy sugerowali, że ich dziecko ze zdiagnozowaną wadą postawy nie chce ćwiczyć ani w domu ani w szkole. Postanowiłem więc stworzyć przyjazne dzieciom środowisko, w którym pod okiem specjalisty będą mogły wykonywać odpowiednie ćwiczenia.

     Celem jest prowadzenie ćwiczeń zapewniających skorygowanie postawy u dzieci oraz profilaktykę powstawania tych wad. Działalność ma na celu również wyrobienie u dzieci nawyku poprawnej postawy, poprawę sprawności ogólnej oraz zachęcenie do szeroko zmiennej aktywności ruchowej oraz prowadzenie higienicznego trybu życia przez dzieci.


SKAKANKA
mgr Ryszard Majewski

ul. Pakuska 64
32-300 Olkusz

tel. 664 159 510

r.majewski@skakanka.net

Copyright © 2011 all rights reserved
Designed by Jacek Majewski Powered by Michał Barczyk